Appuyer sur "Entrée" pour passer au contenu

Usaid: 40 000 dolara ho fanampiana mpanentana ara-pahasalamana 10 000

Book News 0

Last updated on novembre 2, 2017

Hatsaraina hatrany ny fitsaboana eny ifotony amina faritra fito eto Madagasikara. Nanolotra fitaovana mitentina 40 000 dolara ny Sampandraharaha Amerikana Usaid.

Fampitaovana mitentina 40 000 dolara ho an’ireo mpanentana ara-pahasalamana

Hihatsara ny fitsaboana eny ifotony amina faritra fito eto Madagasikara. Nanolotra fitaovana mitentina 40 000 dolara ny Sampandraharaha Amerikana misahana ny Fampandrosoana maneran-tany Usaid sy ny fandaharanasa Usaid Mahefa Miaraka ho an’ireo mpanentana ara-pahasalamana.Ireo fitaovana ireo dia hanampy ny mpanentana miisa 10.000 eo ho eo any amin’ny faritra iasan’i Mahefa Miaraka amin’ny fanomezana fitsaboana sahaza.

“Hita amin’izany ny fitaovana ampiasaina amin’ny fanentanana, ny fitantanana, sy fitaovana hafa ilaina amin’ny fikarakarana sy fitsaboana ny zaza madinika, ny fanaraha-maso ny sakafony, ary fitaovana ho an’ny fandrindram-piterahana. Natolotra nandritra ny lanonana ofisialy natao tao Belo ambonin’i Tsiribihina ireo fitaovana ireo”, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny Masoivoho amerikanina.

Faritra fito eto Madagasikara no iasan’ny fandaharanasa Mahefa Miaraka hampihenana ny taham-pahafatesan’ny reny sy ny zaza, iarahany amin’ny ministeran’ny fahasalamana, dia i Analanjirofo, Boeny, Diana, Melaky, Menabe, SAVA ary Sofia. Ny tanjona amin’izany dia ny fanamafisana ny fanomezana fitsaboana sy hanatsara ny fitantanana eny ifotony mba hitarika ainga vao ho an’io sehatry ny fahasalamana eny ifotony io. Mahefa Miaraka dia fandaharanasa haharitra 5 taona, mitentina 30 tapitrisa dolara amerikana, ary tanterahin’i Research & Training Institute, Inc. (JSI), miaraka amin’ny ministeran’ny Fahasalamana.

Vao tsy ela akory izay no nanavao ny politika ara-pahasalamana eny ifotony ny ministeran’ny Fahasalamana ary antenaina fa hamporisika bebe kokoa ny fiaraha-monina amin’ny fandraisany anjara amin’ny fampandrosoana. Mahefa Miaraka koa, etsy andaniny, dia handray anjara amin’ny fanamafisana ny fahasalamana eny ifotony. Anisan’ny tanjon’ny fandaharanasa miaraka sy ny ministeran’ny Fahasalamana ny hahazoan’ny rehetra fitsaboana mitovy sady tsara kalitao, ary ny itohizan’ny fanomezana fitsaboana ho an’ny mponina eny amin’ny tombim-pahasalamana amin’ny fomba mahomby sy maharitra.

Lucas R.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

On The Online Website asian sexdollcheap love dollsmall sex doll porncheap sex dolllife like sex dollsasian fuck dollreal doll sex toy.
On The Online Website sex dolllove sex dollrealistic sex dollcheap love dollsmall sex doll porn.