Appuyer sur "Entrée" pour passer au contenu

Tetikasa « Tana-masoandro » – Mitaky ny fifampiresahana sy ny fifandresen-dahatra am-pitoniana ny « Rohy »

Book News 0

Last updated on novembre 27, 2019

Miteraka resabe eto amintsika tato ho ato ny tetikasa « Tana-masoandro », izay tafiditra anatin’ny « Velirano » nataon’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tsy manaiky ny hiala eny Ambohitrimanjaka, toerana tokony ananganana ny tetikasa, ireo mponina eny. Manoloana izany, mitaky ny fifampiresahana sy ny fifandresen-dahatra ny hetsika « Rohy ».

Fifampiresahana sy fifandresen-dahatra mangarahara

Tsy manaiky ny fananganana ny tetikasa « Tana-masoandro » eny Ambohitrimanjaka ny mponina eny an-toerana. Miezaka mitady vahaolana ny Fitondram-panjakana manoloana izany, saingy mbola tsy nisy ny marimaritra iraisana hatreto.

Manoloana izany, maneho ny heviny ny firaisamonim-pirenena « Rohy » manoloana ny toe-draharaha, ka mitaky ny mangarahara eo amin’ny fifampiresahana sy ny fifandresen-dahatra eo amin’ny andaniny sy ny ankilany.

Eo amin’ny fomba fiasan’ny Fitondram-panjakana, mitaky ny fomba fiasa mangarahara ny hetsika Rohy.

« Atao ampy sy matotra ny serasera, ny fifampidinihina ary ny fampandraisana anjara ny olona eny ifotony. Hamafisina ny fanazavana sy ny fakan-kevitra mialoha miaraka amin’ireo kaominina, fokontany, tanàna sy firaisamonim-pirenena izay atao anaty mangarahara tanteraka sy « araka ny voalazan’ny lalàna sy ny fomba fanao » amin’ny tetikasa goavana tahaka ity Tana-Masoandro ity », hoy ny filazana ho an’ny mpanao gazety nataon’ny hestika Rohy.

Mitaky ny hanomezana antontam-baovao mazava sy matotra, ny fanazavana ny votoatin’ny tetikasa eo amin’ny lafiny teknika, sosialy sy ekonomika, na ara-tontolo iainana, mahakasika ny tetikasa, ny Rohy.

« Lazaina fa misy ireo, kanefa sady tsy ananan’ny maro no tsy nohazavaina amin’ny mponina. Sarotra noho izany ny mifampiresaka satria mbola tsy fantatry ny tompon-tany sy ny tompon-trano ary ny manodidina mazava tsara ny ho atao, ny vokany, ny fiantraikany ary ireo olona izay hahazo tombontsoa amin’ilay tetikasa », hoy ny filazana.

Tsy adinoina ihany koa ny fanajana ny lalàna. Mitaky ny fanafoanana ny fampiasana ny herisetra, amin’ny endriny rehetra, ny firaisamonim-pirenena.

Tetikasa "Tana-masoandro"
Notanterahina omaly ny fihaonan’ny mpanao gazety tamin’ny firaisamonim-pirenena Rohy. cc: Hetsika Rohy

Fanajana ny zon’olombelona sy ny asa fanaovan-gazety

Manoloana ny toe-draharaha toy ity, tsy afa-miala ny mahakasika ny zon’olombelona. Mamerina sy miantso ny tsirairay ho tony, sy hanaja ny zon’olombelona, ny zo fitompoana fananana izay arovan’ny Lalàm-panorenana araka ny andininy faha-34, ary ny zo hahalala ny vaovao (And. faha-11 ny Lalàm-panorenana) indrindra fa mahakasika ny fiainan’ireo voakasiky ny tetikasa mivantana na an-kolaka. Miaro ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety noho izany ny hetsika Rohy.

Ezaky ny Fitondram-panjakana

Na dia eo aza ny fifanolanana eo amin’ny tetikasa « Tana-masoandro », marihina fa maro iroe ezaka ataon’ny Fitondram-panjakana hitandromana ny filaminana, ny fandriampahalemana, sy ny fanajana ny zon’ny tsirairay. Izay indrindra no antony nampiatoan’ny Filoham-pirenena ny tetikasa, « mba ahafahana mihaino ny olona eny ifotony ary manome lanja ny soson-kevitra avy amin’izy ireo », hoy ny fanamafisan’ny Rohy.

Miezaka ny Fitondram-panjakana hitsinjo ny tombontsoa ambonin’ny firenena sy ny vahoaka malagasy, indrindra ireo izay efa marefo sy anaty fahantrana lalina izany.

Tsara moa ny manamarina fa ny fananganana vohitra vaovao dia efa tetikasa saika hotanterahina tamin’ny taona 1990, ary naverina indray tamin’ny Fitondran’ny Filoha teo aloha, Hery Rajaonarimampianina, ary izao noraisin’ny Fitondrana ankehitriny izao, sy nampidirina tanarin’ny Velirano.

Entina hanitarana ny renivohitr’Antananarivo, izay efa hipoka tanteraka, ary entina ihany koa hampivoarana ny manodidinan’Ambohitrimanjaka, sy ny mponina eny an-toerana, ity tetikasa ity.

« Mino sy manantena fa ny malagasy sy ny Tompon’andraikitra, na inona na inona firehana ara-politika sy tsy fitoviana ara-kevitra, dia liam-pandrosoana ka afaka hifampiresaka sy hifandresy lahatra am-pitoniana », hoy ny hetsika Rohy.

Tiasy

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

On The Online Website asian sexdollcheap love dollsmall sex doll porncheap sex dolllife like sex dollsasian fuck dollreal doll sex toy.
On The Online Website sex dolllove sex dollrealistic sex dollcheap love dollsmall sex doll porn.