Appuyer sur "Entrée" pour passer au contenu

Te hanova an’i Madagasikara ? Mitadiava aingam-panahy fa tsy faniriana

Book News 0

Ny tsy ampy amin’ny Malagasy dia ny aingam-panahy. Nandritra ny valan-dresaka izay nitondra ny lohateny hoe ”How malagasy people will change the world?”, izany hoe “Ahoana no hanovan’ny vahoaka malagasy an‘izao tontolo izao?” ny zoma lasa teo, dia nanazava i Matthew Rindel, mpanangana ny Sobantu Technologies, fa io tsy fahampian’ny aingam-panahy io no tsy mampandroso.

fin inspiration Matthew Rindel
Ny ekipa malagasin’i Sobantu Technologies, miaraka amin’i Matthew Rindel (ankavanana).
cc: BookNewsMadagascar

Mitadiava aingam-panahy fa tsy faniriana

 “Firy amintsika no mahafantatra ny tanjontsika eo amin’ny fiainana? Ary tsy miresaka momba ny fanambadiana sy ny fananana asa tsara aho… Tanjona napetraky ny fiarahamonina ireny. Ny aingam-panahy no resahiko, izany no tena tiantsika hatao satria mikatsaka tanjona iray izay hahatonga antsika ho sambatra. Ny fitiavana zavatra iray dia mitarika antsika amin’ny aingam-panahy. »

Ireo no tenin’i Matthew Rindel, mpanangana ny orinasa afrikanina Sobantu Technologies, ny zoma tolakandro lasa teo, nandritra ny valan-dresaka momba ny lohahevitra hoe ”How malagasy people will change the world?” na koa hoe “Ahoana no hanovan’ny vahoaka malagasy an‘izao tontolo izao?”. Famelabelarana nataon’i Matthew Rindel sy ny ekipany izay ivondronan’ireo tanora malagasy manana fahavitrihana sy fahazotoana amin’izany fanovana an’i Madagasikara izany. Nanapa-kevitra ireo tanora ireo fa hitady izany aingam-panahy izany ary hanatanteraka ny nofinofiny.

“Ny antony tsy fisian’ny fiovana eto Madagasikara dia satria tsy misy olona tsy te hiova mihitsy satria mihevitra izy fa mety aminy ny fiainany. Samy tsy te hanao na inona na inona ny rehetra satria mila vonona hiala amin’izany fiheverana fa « efa milamina » izany raha te hiova », hoy i Matthew.

Nanamafy izany i Josie sy Antsa, tovovavy tanora malagasy anankiroa latsaky ny 25 taona, izay nanapa-kevitra ny handeha hanatanteraka ny nofinofiny mba hananganana Madagasikara vaovao.

Tanora modely raha te hanana aingam-panahy

Josie sy Antsa dia ohatra velona ho an’ny malagasy raha te hanana aingam-panahy sy hitondra fiovana eto amin’ny firenena. Ireo modelin’ny aingam-panahy ireo dia nanapa-kevitra ny hanampy ny mpiray tanindrazana aminy. Hanatanterahana izany dia hanao hetsika sosialy izy ireo: ny iray ho an’ny mponina ao « La Réunion kely », ary ny iray kosa ho an’ny vehivavy tsy ampy taona voatana any amin’ny fitaizana zaza maditra eny Faravohitra

 « Tiako ny hankahery ireo zatovovavy voatana any amin’ireny karazana fonja ho an’ny zaza tsy ampy taona ireny sy hanampy azy ireo hahatratra ny tanjony eo amin’ny fiainana. Mba hanaovana izany dia hampiofana ireo zatovovavy ireo aho ka hampianatra azy ireo hanao asa tanana: fandrariana rofia, fanjairana, sns, mba hahafahan’izy ireo hahaleo tena ara-bola sy hanohy indray ny fiainany rehefa tafavoaka soa aman-tsara ny fonja », hoy i Antsa.

Ireo vehivavy ireo koa dia handray soa amin’ny fampiofanana manokana amin’ny fampandrosoana. Izany karazana aingam-panahy izay no tokony ananan’ny Malagasy. Tsy mety ny miaina fotsiny amin’ny tanjona ara-nofo. Antsa, Josie, Matthew, dia modely ho an’ny fiarahamonina. Nefa tsy izy ireo ihany. Tanora malagasy maro no milatsaka an-tsitrapo sy te hitondra fiovana sy fandrosoana. Indrisy anefa fa tsy ampy tosika avy amin’ny fiarahamonina izy ireo. Noho izany dia maro ireo tanora ankehitriny no lasa mitady hevitra hampiroboroboana ny tenany sy ny heviny any ivelany. Ambonin’izany, ny olana momba ny “fuite de cerveau”  izay miha mahazo vahana ankehitriny. Raha tsy tohanana ireo tanora malagasy be herim-po ireo, dia handeha izy ireo hampiasa ny talentany any an-kafa! Ary ho fatiantoka ho an’i Madagasikara izany!

Tiasy

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

On The Online Website asian sexdollcheap love dollsmall sex doll porncheap sex dolllife like sex dollsasian fuck dollreal doll sex toy.
On The Online Website sex dolllove sex dollrealistic sex dollcheap love dollsmall sex doll porn.