Ystalien Samaro

Ystalien Samaro, « mahafinaritra ahy ny mamorona tetikasa sy manampy ireo manodidina ahy ho tafita »

Tovolahy be herim-po, mazoto lalandava ary tia mandraharaha i Ystalien. Eo amin’ny fiainany andavanandro dia sahy mijoro amin’ny maha izy azy izy, milona anatin’ny tontolon’ny fananganana tetikasa ary tia manampy ny manodidina azy izy.