tetikasa Rano Wash

Tetikasa Rano Wash – Hitombo isa ireo malagasy afaka hisitraka rano fisotro madio

  Ho an’ny fanatsarana ny tontolon’ny fahasalamana, ny fidiovana sy ny fahadiovana dia natsangana ny tetikasa vaovaon’ny  Usaid, “Rano Wash”, izay hotanterahina eny anivon’ambanivohitra sy faritra maro eto Madagasikara. Olona 600 000 hisitraka ny tetikasa “Rano Wash” Ny olona manan-kilema, ny vehivavy sy ireo zazavavy ary ny olona marefo, ireo Read more…

access of the SMEs

A Madagascar, l’accès des PME de la santé aux financements facilité

Un accord de partenariat a été officiellement lancé ce jour afin de faciliter l’accès des PME et microentreprises et, intervenant dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (Wash) et de la santé, aux financements. Un partenariat signé entre l’Usaid et le Microcred Banque Madagascar.

English version avalaible on http://www.booknewsmada.com/madagascar-access-smes-of-the-health-to-funding-facilitated/ (more…)

access of the SMEs

In Madagascar, the access of the SMEs involved in the health sector is being facilitated

A partnership agreement has been officially executed today to facilitate the access of the SMEs and microenterprises in the field of Water, sanitation and hygiene (Wash) and the health, to funds. The agreement was signed between Usaid and Microcred Banque Madagascar.

Version française disponible sur www.booknewsmada.com/madagascar-acces-des-pme-sante-financements-facilite/

(more…)

3,5 tapitrisa dolara usaid

3,5 tapitrisa dolara ny tontalin’ny fanampian’ny Amerikana entina iadiana amin’ny pesta

Mila mailo hatrany manoloana ny valan’aretina pesta, na dia efa mihena ary ny isan’ny trangan’aretina hita. Ho fitohizan’ny fandraisana fepetra, nanolotra 2 tapitrisa dolara indray ny Masoivoho amerikanina omaly. Mahatratra 3,5 tapitrisa dolara ny tontalin’ny fanampian’ny Amerikana eto Madagasikara ankehitriny, noho izany. 3,5 tapitrisa ho fiadiana amin’ny pesta Nanolotra 2 Read more…