orange top employers madagascar

Orange, « Top Employer Madagascar » pour la quatrième fois

« Pour la quatrième année consécutive, Orange est certifié Top Employer Madagascar, et pour la cinquième année consécutive Top Employer Africa. Orange est ainsi parmi les 3 premiers « Top Employers » du continent ».

Lahatsoratra amin’ny teny malagasy azo jerena amin’ny http://www.booknewsmada.com/2017/10/13/orange-top-employer-madagascar/

English version avalaible on http://www.booknewsmada.com/2017/10/13/orange-top-employer-madagascar-english/

(more…)

orange top employers madagascar

Orange, “Top Employer Madagascar” for the fourth time

“For the fourth consecutive year, Orange is certified Top Employer Madagascar, and for the fifth consecutive year Top Employer Africa. Orange is among the Top 3 Employers of the continent “.

Lahatsoratra amin’ny teny malagasy azo jerena amin’ny http://www.booknewsmada.com/2017/10/13/orange-top-employer-madagascar/

Article en français disponible sur http://www.booknewsmada.com/2017/10/13/orange-top-employers-madagascar/

(more…)

orange top employers madagascar

Orange, lany “Top Employer Madagascar” faninefany indray

“Nandritra ny taona efatra nifanesy, Orange dia nahazo ny mari-daharana “Top Employer Madagascar”, ary nandritra ny taona dimy nifanesy dia lany “Top Employer Africa”. Anisan’ny « Top Employers » telo voalohany eo amin’ny kontinanta izy noho izany.

Article en français disponible sur http://www.booknewsmada.com/2017/10/13/orange-top-employers-madagascar/

English version avalaible on http://www.booknewsmada.com/2017/10/13/orange-top-employer-madagascar-english/

(more…)