Ystalien Samaro

Ystalien Samaro, « mahafinaritra ahy ny mamorona tetikasa sy manampy ireo manodidina ahy ho tafita »

Tovolahy be herim-po, mazoto lalandava ary tia mandraharaha i Ystalien. Eo amin’ny fiainany andavanandro dia sahy mijoro amin’ny maha izy azy izy, milona anatin’ny tontolon’ny fananganana tetikasa ary tia manampy ny manodidina azy izy.

Claudia Raobelina, naharesy tamin’ny Blog4Dev, hisolo tena an’i Madagasikara any Etazonia

“Nanoratra aho satria te hitondra ny anjara birikiko amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara”. Izay no nambaran’i Claudia Raobelina, mpandresy ny fifaninanana iraisam-pirenena Blog4Dev nokarakarain’ny Banky iraisam-pirenena (BM), raha nanontaniana izy hoe inona no nanosika azy handray anjara tamin’ity fifaninanana lehibe ity.

Version française valable sur https://www.booknewsmada.com/claudia-raobelina-gagnante-blog4dev-madagascar-etats-unis/

English version avalaible on https://www.booknewsmada.com/claudia-raobelina-english/