Fomba fiseho sy fifindran’ny pesta

Toy izao ny fomba fifindran’ny pesta.
cc:Unicef
Raha ahitana ireto tranga ireo ny olona iray dia entanina hamonjy dokotera farak’izay haingana na hiantso ny laharana maitso.
cc:Unicef
Ireo fepetra tsara raisina manoloana ny pesta.
cc:Unicef

Raha misy fanontaniana na ahiahy, antsoy maimaimpoana ny:

034 30 810 30

033 65 800 00

032 32 038 00

0 comments on “Fomba fiseho sy fifindran’ny pestaAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *