Pesta: miisa 104 no ahiahiana ho voany hatreto

Manodidina ny 15 ny isan’ireo olona matin’ny pesta nanomboka ny 01 aogositra 2017 ka hatramin’ny omaly 27 aogositra 2017 tamin’ny 11 ora atoandro. 104 kosa ny isan’ireo olona ahiahiana ho voan’ny pesta na “cas suspects” hatreto. Na dia izany aza, manambara ny Ministeran’ny Fahasalamana fa voafehy ny fiparitahan’ny aretina hatreto. Efa misy ny fiarahamiasa amin’ny Organisation mondiale de la santé (OMS), ny ONG sy ny mpiara-miombona antoka.
Noho ny fisian’ny fanararaotana eo amin’ny varotra Cotrim sy ny “allergies” nahazo olona maro noho ny fihinana io fanafody io, dia tsy mahazo mividy Cotrim intsony raha tsy misy “ordonnance”. Raha misy ahiahiana dia iangaviana ireo olona marary na manana marary ho eny amin’ny hopitaly Ambohimiandra.
Indro ny resadresaky ny ministry ny Fahasalamana mahakasika ny pesta nifanaovana tamin’ireo mpanao gazety androany teny amin’ny Hotel Colbert Antaninarenina.

0 comments on “Pesta: miisa 104 no ahiahiana ho voany hatretoAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *