Ny fiarahamonina malagasy dia mihevitra fa ny lehilahy matanjaka sy manam-pahefana ary mahery. Ny vehivavy kosa dia voasokajy ho malemy, osa ary tsy manam-pahefana.

Fanentanana momba ny miralenta

miralenta

Manentana momba ny miralenta ny fikambanana Ecpat France.
cc: Book News Madagascar

Manentana momba ny miralenta ny fikambanana Ecpat France. Misy araka izany ny fanentanana ho an’ireo tovolahy mihoatra ny 18 taona miisa roapolo mahery eny Andoharanofotsy. Fanentanana momban’ny “genre et construction de la masculinité”. Naharitra iray volana ny fiofanana izay mizara 5 (5 séances). Tanjona ny hialana amin’izay fomba fijery mitongilana eo amin’ny rafi-piarahamonina izay.

Tafita aminy ny hafatra, araka ny nambaran’ny Rakotondrabe Kevin, 21 taona, tanora nentanin’ny Ecpat France mipetraka eny Andoharanofotsy. Nilaza ity farany farany fa ” mitovy zo ny lehilahy sy ny vehivavy. Samy afaka mana-pakevitra sy mitarika eo amin’ny fiarahamonina ny roa tonta”.

Toria Dimbiniaina

1 Comment

Ady amin'ny herisetra - Tovolahy 20 no nahazo fiofanana teny Ambohidroa · November 6, 2018 at 9:19 am

[…] Mbola maro ireo olona mametraka ny lehilahy ho ambony nohon’ny vehivavy. Ny fiarahamonina dia mametraka ny lehilahy ho matanjaka sy mahery. Noho izany dia misy ny fiofanana momban’ny “toetra tena maha lehilahy”. Tanjona ny hanovana ireo hevi-diso apetraky ny fiarahamonina. Tsy tokony hisy ny fitsinjarana mitanila. Tokony hitovy ny lehilahy sy ny vehivavy. Nampahafantarina ireo tanora noho izany ny andraikitry ny lahy sy ny andraikitra ny vehivavy, tamin’ny alalan’ny fampiofanana nomen’ny Ecpat France. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: