Appuyer sur "Entrée" pour passer au contenu

Hetsika Rohy – Drafitra vaovao no ho tanterahina mandritra ny 5 taona ho avy

Book News 0

« Malagasy miaina ao anaty Madagasikara tsara tantana, marina ary miroborobo », io no vinan’ny hetsika Rohy ho an’ny taona 2022-2026. Novelabelarin’izy ireo ny 7 avrily 2022 ny  mikasika ny drafitra vaovao entina miasa mba hirosoan’i Madagasikara ho demokratika ary hahafahan’ny mponina ao aminy mahafantatra ny zony sy andraikiny.

Fiarahamonim-pirenena miara-mientana

7 taona tao aorian’ny nitsanganan’ny hetsika Rohy, mitohy ny asa.  Nandritra ny taom-pikatrohana, tsapan’ny fikambanana fa mbola maro ny lesoka mila arenina, indrindra nampian’ny fandalovan’ny aretina Covid-19, ny rivo-doza nifanesy farany teto Madagasikara. Etsy andaniny, hita ny tsy fahampian’ny fandraisana anjara mavitrika, ny fahosana eo amin’ny lafiny fifandaminana sy ara-tekinika, eny fa na dia teo aza ny atrikasa natao isam-paritra sy ireo fifampizarana maro niarahana tamin’ny mpandray anjara samihafa, araka ny voalazan’ny tompon’andraikitra teo anivon’ny fikambanana. Fanamby fototra ho an’ny taom-pikatrohana manaraka ny  fanorenanana « fiarahamonim-pirenena voarafitra tsara, matanjaka ary mpilalao fototra ho an’ny fampandrosoana maharitra an’i Madagasikara ».

Vina lavitra ezaka

Nanapa-kevitra izy ireo fa hiroso haingana kokoa ho amin’ny fanatratrarana  ny tanjona, ka izany indrindra no antom-pisian’ity drafitra vaovao ity. Mizara roa mazava tsara ny  fomba enti-miasa. Voalohany, ezahana ny ampikambanana ireo sehatra, federasiona, fikambanana na vondrona tsy miankina mba hifanome tanana amin’ny hetsika ataon’ny fiarahamonim-pirenena. Faharoa, hamafisina ny fahaiza-manao ary ny fanoloran-tenan’ny fiarahamonim-pirenena Malagasy mba hahomby amin’ny fampivoarana, ny fampiharana ary ny fanaraha-maso ny politikam-panjakana.

Madagasikara lavitry ny kolikoly, isany tanjona goavana andrandraina amin’ity drafitra stratejika novolavolaina ity. Araka ny fanoroam-panafoanana ny kolikoly,  mbola laharana faha 149 amin’ny firenena 180 i Madagasikara. Nampahatsiahivin-dRazakamarina Ndrato, Filohan’ny ONG SAHA, tao amin’ny lahateniny omaly fa « anisan’ny manana andraikitra lehibe amin’ny fampandrosoana ny nosy  ny fiarahamonim-pirenena, ary ilaina isika rehetra miara-mientana ka hiady amin’ny ireo sakana mampikatso, isan’izany ny kolikoly, izay mety ho hita eo amin’ny sehatra rehetra misy antsika ».

Shenica Ravoson

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

On The Online Website asian sexdollcheap love dollsmall sex doll porncheap sex dolllife like sex dollsasian fuck dollreal doll sex toy.
On The Online Website sex dolllove sex dollrealistic sex dollcheap love dollsmall sex doll porn.