Tsy ampy ny fanoroana ny ankizy momba ny lalana tokony arahiny rehefa vita ny fianarana eny amin’ny ambaratonga ambany.Noho izany, Nanoro lalana momba ny fianarana sy ny asa ho an’ny sekoly ny fikambanana tsy miankina Hari.

Fanoroana lalana

Nanoro lalana hoan’ireo ankizy ao amin’ny sekoly Masimbavy Thérèse eny Anosy ny fikambanana tsy miankina HARI na ny Hevitra Atambatra Rehareha Iombonana ny alarobia lasa teo.

Nitohy tamin’ny sekoly 5 hafa teto Analamanga sy sekoly miisa 2 tany Amoron’i Mania izany nandritra ny Andron’ny sekoly ny 27 Martsa ka hatramin’ny 1 Aprily 2019.

Nisy araka izany ny fifampizarana nataon’ireo ivotoerana fampiofanana sy ireo olona efa ao anatin’ny sehatra asa ho an’ireo ankizy mpianatra.

fikambanana tsy miankina Hari
Dr Vincent Rakotoarison, PCA-n’ny fikambanana tsy miankina Hari. cc: Toria Dimbiniaina

Tanjona ny hampahafantarana ny mpianatra fa azo atao ny tafita. Ezahina ihany koa ny ahatonga azy ireo tsy hiala an-daharana amin’ny fianararana. Miisa 4 ireo singa nampahafantarina ireo toa ny fampahafantarana ny tenany ny Torolalana ahafahany manana tanjona eo amin’ny fiainana, sy ny fitarihana azy ireo ahay hisafidy ny asa mety aminy ary ny fampafantarana azy ny toerana tokony hianarany araka ny asa ataony.

Marihina fa mahatratra 40% ny tahan’isa tsy ahafahan’ireo ankizy avy amin’ny fianakaviana sahirana manohy ny fianarana.

Toria Dimbiniaina


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: