Appuyer sur "Entrée" pour passer au contenu

Fianarantsoa – Misitraka rano fisotro madio sy foto-drafitr’asa fidiovana ny mponina

Book News 0

Kaominina ambanivohitra roa no misitraka tetikasa ho an’ny rano fisotro madio sy foto-drafitrasa fidiovana avy amin’i Etazonia tamin’ny alalan’ny Sampandraharaha Amerikanina misahana ny Fampandrosoana Iraisampirenena na USAID.

Fitokanana ireo foto-drafitr’asa ho an’ny rano fisotro madio sy fidiovana

Tontosa ny 12 Aogositra lasa teo ny fitokanana ireo foto-drafitr’asa vaovao sy nohatsaraina tao amin’ny kaominina Andonabe faritra Vatovavy sy Andrainjato ao amin’ny faritra Matsiatra Ambony, ao amin’ny faritanin’i Fianarantsoa. Tohodrano vaovao ho an’ny fanangonan-drano, fitaovana fanadiovana sy fitahirizana rano, barika sy fantsona mampifandray ireo singam-pamokaran-drano maro samihafa, ireo no notokanana tamin’izany. Tafiditra ao anatin’izay koa ny toerana fandroana ho an’ny daholobe, ny lava-piringa, ny toerana fanasana tànana, ireo tobim-pantsakana madinidinaka ary ireo fantson-drano mampifandray ireo rafi-pamokaran-drano amin’ny sekoly sy tobim-pahasalamana vitsivitsy.

Ny tetikasa Rano Wash sy ny USAID

Mahatratra 8 000 mahery ireo mpisitraka ireo foto-drafitrasa voatokana. Izany izay natao mba hanatsarana ny fahasalaman’ny mponina. Ny kaominina Andonabe sy Andrainjato moa dia tafiditra amin’ireo kaominina 250 eny anivon’ny faritra ambanivohitra tohanan’ny USAID amin’ny alalan’ny Tetikasa Rano Wash. Maharitra enin-taona io tetikasa io eto amintsika ary mitentina 30 tapitrisa dolara.

Ny tanjon’ny tetikasa dia ny hampitombo ny fisitrahana rano fisotro madio sy hanatsarana ny fotodrafitrasa fidiovana eo anivon’ny faritra ambanivohitra ao anatin’ny faritra fito eto Madagasikara. Ireto foto-drafitr’asa vao notokanana ireto kosa dia anisan’ny fiaraha-miasa manokana eo amin’ny tetikasa USAID Rano Wash sy ny Agence Francaise de Développement (AFD).

Marihina fa ny 83% ny mponina eto Madagasikara dia monina any ambanivohitra avokoa. Fantatra fa ny 34% amin’ireo ihany no misitraka rano fisotro madio. 6% monja amin’ireo mponina ambanivohitra ihany koa no afaka misitraka toeram-pidiovana manara-penitra, araky ny tarehimarika navoakan’ny Unicef.    

Ny USAID koa dia miara-miasa amin’ny Ministeran’ny Rano, Fahadiovana sy Fidioavana eto Madagasikara ary ireo Ministera hafa sy ireo manam-pahefana isan-tsokajiny  amin’ny fanatanterahana ny tetikasa Rano Wash. Miara-miasa akaiky amin’ny sehatra tsy miankina sy ny fikambanana tsy miankina amin’ny Fanjakana (ONG) toa an’ny CARE izay mitarika vondron’ny mpiara-miombon’antoka misy an’ny Catholic Relief Services (CRS), ny WaterAid, ny BushProof, ary ny Sandandrano.

Laurencia Navoko Razafindratiana

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

On The Online Website asian sexdollcheap love dollsmall sex doll porncheap sex dolllife like sex dollsasian fuck dollreal doll sex toy.
On The Online Website sex dolllove sex dollrealistic sex dollcheap love dollsmall sex doll porn.