Nitondra fanentanana momba ny fananahana hoan’ireo zatovolahy ao Amboditsiry ny Ecpat France.

Tsy fahalalana ny « fananahana »

Mivelatra amin’ny maha olona ny fananahana. Manomboka any am-paladia ka hatrany an-tampon-doha ny fananahana. Ity farany izay mamaritra ny maha olona toa ny toetra, ny fomba fiakanjo, ny fiarahamoninana manodidina. Noheverin’ny fiarahamonina Malagasy ho mahamenatra ny mampianatra azy hatramin’izay. Ilaina anefa ny mahafantatra azy mba ahafahan’ny tsirairay miaro ny maha izy ny olona.

Tsy mahafantatra ny atao hoe fananahana ny ankamaroan’ny Malagasy. Ity farany izay mihevitra fa ny fananahana dia mifototra amin’ny firaisana ara-nofo. Hafangaron’ny olona matetika ny taovam-pananahana sy ny fananahana. Manolana izany dia nitondra fanentanana momban’ny fananahana hoan’ireo tovolahy eny Amboditsiry ny Ecpat France.

Fananahana

Ireo tovolahy nentanin’ny Ecpat France teny Amboditsiry.
cc: Toria Dimbiniaina

Misy hifandraisany amin’ny ady amin’ny herisetra izay ataon’ny Ecpat France izao fanentanana izao satria ahafahana manala ireo hevi-draikitra mitarika amin’ny herisetra.

Tombony lehibe hoan’ireto tanora ireto ny fahafantarana ny momban’ny fananahana.
Nilaza i Liva Harinavalona, tanora nahazo fanentanana fa “taorian’ny fanentanana azoko dia fantako fa mivelatra be ny fananahana.

“Nampitombo fahalalana ho ahy sy ahafahako manampy ny namana ny fanentanana azoko”, hoy izy.

Toria Dimbiniaina

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: