Hisy ny drafitrasa entina hampandroso ny fadin-tseranana mba hanana ny anjara toerany amin’ny fampandrosoana ny toe-karen’i Madagasikara ny vola izay hampidiriny. 

“Manana tanjona lavitra ezaka ny mpiasan’ny Fadin-tseranana Malagasy mandritra ity taona ity ka hatramin’ny taona 2023 hampiharana ireo drafitrasa izay vinavinaina ireo”, 

araka ny fanazavan’ny Tale jeneralin’ny Fadin-tseranana Malagasy nandritra ny fankalazana ny Andro Iraisam-pirenena momba ny fadin-tseranana.

Ny tale jeneralin’ny fadin-tseranana Malagasy sy ny Ministry ny Toe-karena. cc : Toria

Nisy ny fampahafantarana ireo drafitra ireo androany teny Anosy. Anisan’ireo ao anatin’ny drafitrasa ny fanafainganana ny fikarakarana ny famoahana entana eny amin’ny ladoany .Ezahana ho adiny telo ankehitriny ny famoahana entana raha naharitra telo andro sy tapany izany teo aloha.

Na misy aza ny fampiasam-bola izay hatao amin’ity drafitrasa ity dia ezahana mba hitondra avo ny vola ao amin’ny kitapom-bolam-panjakana hatrany izany asan’ny ladoany Malagasy izany. Ankoatra izay dia hisy eto anintsika ny fananganana ny akademian’ny ladoany. 

Ny ladoany dia mitondra vola betsaka indrindra eo amin’ny fampiharana ny tetikady ara-toekerena eto amintsika.  Marihina fa mahatratra 48 % amin’ny kitapom-bolam-panjakana isan-taona ny vola hampidirin’ny fadin-tsrenana eto Madagasikara izany.

Notanterahina ny talata lasa teo ny fankalazana ny Andro Iraisam-pirenena momba ny fadin-tseranana. Anisan’ireo firenena nankalaza izany isika eto Madagasikara ka tamin’ny alalan’ny atrikasa fampahafantarana ny momba ny sehatra sahanin’ny fadintseranana no nanamarihana izany. Notanterahina io andro io ihany koa ny fankalazana ny faha-200 taona nijoroan’ny Fadintseranana Malagasy.

Toria Dimbiniaina


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: