Bishop Johannés Lalaina Andriamisolo

Fampandrosoana – “Ny fanarenana ny toe-tsaina no vahaolana”, hoy i Bishop Johannés Lalaina Andriamisolo

“Ny toe-tsaina no mila harenina eto Madagasikara”, araka ny filazan’ny Bishop Johannés Lalaina Andriamisolo, nandritra ny fihaonamben’ny Mpaminany teny Anosy, ny Talata lasa teo.

Fanovana toe-tsaina

Mbola miaina ao anatin’ny fahantrana ny Firenena Malagasy. Fahantrana izay miseho amin’ny tsy fahampian’ny ho enti-manana sy ireo zavatra ilaina amin’ny andavanandro. Ankoatra ny lafiny ara-toekarena sy ny sosialy dia maneho izany fahantrana izany ihany koa ny toe-tsaina.

“Toe-tsaina simba vokatry ny ratra mandritra ny taona maro sy ny fahantrana”, hoy ny Bishop Johannés Lalaina Andriamisolo nandritra ny fihaonamben’ny Mpaminany teny Anosy ny Talata lasa teo.

Na dia eo aza ny fahantran’ny Firenena dia misy ihany koa ireo olona mahita fahombiazana. Nilaza kosa ny Mpaminany Joél Francis Tatu nandritra ny fihaonambe omaly fa “ny fisian’ny olona tsy mahomby teo amin’ny fiainana, tsy midika fa tsy misy olona tsy mahomby”.

Bishop Johannés Lalaina Andriamisolo
Ny Bishop Johannés Lalaina Andriamisolo. cc: Toria Dimbiniaina

Fotoana hisandratan’ny Firenena izao

Na dia latsaka an-katerena aza ny Firenena amin’izao dia manantena ireto mpitondra fivavahana ireto fa hisandratra tsy ho ela i Madagasikara.

“Fotoana hivoahan’ny Firenena izao. Tsy mora ny manamboatra an’i Madagasikara satria lavaka mangitsokitsoka an-taonan’ny maro no misy eto”, hoy ny Bishop Johannés Lalaina Andriamisolo.

Ankoatra izay dia nanentana ny Fitondram-panjakana ny tenany mba hanosika ireo fikambanana sy ireo fiangonana izay mitaiza sy manova ny toe-tsain’ny Fiarahamonina.

“Entano ny fikambanana rehetra sy ny fiangonana rehetra mba handray andraikitra”, hoy izy.

Toria Dimbiniaina

0 comments on “Fampandrosoana – “Ny fanarenana ny toe-tsaina no vahaolana”, hoy i Bishop Johannés Lalaina AndriamisoloAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *