Natao hiarovana ny vahoaka sy ny Firenena ny fisian’ny “détecteur portable”. Fitaovana izay nomen’ny “Agence Internationale de l’Energie Atomique” ho an’ny fadin-tseranana.

Fiarovana amin’ny « radioactivité »

Manamafy ny fiarovana ny sisin-tany ny fadin-tseranana. Isany andraikiny ny fiarovana ny vahoaka, toa ny fiarovana amin’ny voka-dratsy hateraky ny “radioactive”. Efa manana fitaovana hiarovana amin’ny “radioactivité” ny seranan-tsambon’i Toamasina. Ity farany izay manana “scanneur” mahita ny “radioactivité” eny amin’ny fadin-tseranana. Tsy ampy kosa ny fitaovana ho an’ny seranam-piaramanid­ina eny Ivato.

fadin-tseranana
Nanome “détecteur portable” miaraka amin’ny “logiciel” ho an »ny fadin-tseranana ny AIEA. cc : Pixabay


Tranga izay mety ahafahan’ny mpanao ratsy manararaotra. Mba ho fiarovana amin’ny asa fampihorohoroana dia nanome “détecteur portable”, miaraka amin’ny ” logiciel” ho an’ny fadin-tseranana ny “Agence Internationale de l’Energie Atomique” na ny AIEA.

Fitaovana izay hampiasaina eny amin’ny seranam-piaramanidin­a Ivato. Tanjona ny hisoroka izay loza mety hateraky ny “radioactive”.

Ankoatra ny asa fampihorohoroana dia ilaina ihany koa ny fisian’ity fitaovana ity amin’ny fiarovana amin’ny “radioactivité” izay mety hita any amin’ny sakafo. Ity farany izay mila angalana “certificat de consommabilité et de radioactive”.

Fahatongavan’ny Papa

Handray ny Papa ny firenena Malagasy tsy ho ela. Ilaina araka izany ity fitaovana vaovaon’ny fadin-tseranana ity mba hanamafisana ny filaminana eto amintsika.

Nanamafy rahateo ny eo anivon’ny fadin-tseranana fa efa niofana ireo mpiandraikitra ny filamanana mandritra ny fahatongavan’ny Papa ny herinandro teo.

Toria Dimbiniaina


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: