fifidianana

Fifidianana – Fametrahana laharana maitso ahafahan’ny olom-pirenena miantso

Miisa telo ireo laharana maintso ahafahan’ny olompirenena miantso raha toa ka mahita tranga tsy fanarahan-dalàna. Laharana maitso “Nametraka laharana maintso telo (3) ahafahan’ny olompirenena miantso raha toa ka mahita tranga tsy fanarahan-dalàna amin’izao mialohan’ny fifidianana izao, mandritra ny fampielezan-kevitra ny Safidy . Azon’ny olompirenena atao ny miantso ny laharana 0323203232sy Read more…

fifidianana

Fanaraha-maso ny fifidianana – Ahafahana mamoaka soso-kevitra amin’ny tolo-dalana

Zava-dehibe ny fanarahamaso ny fifidianana satria ahafahana manohy ireo tsara vita sy manarina ireo lesoka. Zava-dehibe ny fanaraha-maso amin’ny fotoana rehetra    Ny hampafantarana ny zavatra tsara tohizana na zavatra harenina sy hatsaraina no ilàna ny vokatry ny fanarahamaso.  Ilaina ihany koa ny fanarahamaso mba ahafahana manome soso-kevitra amin’ny tolo-dalàna momban’ny Read more…

ivon-toerana safidy

Ivon-toerana Safidy – Nitombo 15 ireo faritra iasana

Mitombo 15 ireo faritra hiasan’ny  ivon-toerana Safidy mandritra ity fifidianana Solom-bavambahoaka ity. Mahatratra 47 kosa ireo Distrika ahitana  ny rantsamangaikan’ny SAFIDY. Mitombo isa Mitombo 15 ny faritra iasan’ny ivon-toerana Safidy na ny Sampana  anaramaso ny fifidianana iombonana ivon’ny demokrasia ifarimbonana amin’izao fifidianana Solombavambahoaka izao. Mahatratra 47 kosa ireo distrika hiandraiketan’ny Read more…

Andriamahasoro Rondromalala, Maire d’Ampasy Nahampoana – Une femme leader politicienne malagasy qui a changé la donne

Diriger une Commune avec transparence, simplicité et compétence. Voilà le défi qu’a  relevé Andriamahasoro Rondromalala, Maire d’Ampasy Nahampoana. En presque 10 ans de mandat, elle a apporté un changement qu’aucun autre dirigeant à la Commune n’a pu apporter, lui ayant valu la reconnaissance de la communauté locale, régionale, nationale mais Read more…