teny ierana hanompo vahoaka

Teny ierana hanompo vahoaka – Kandidà Ben’ny tanàna telo amin’ny dimy nanao Sonia

Notontosaina omaly 12 novambra 2019 ny fanaovan-tsonia ofisialin’ny « Teny ierana hanompo vahoaka » natao ho an’ireo Kandidà Ben’ny Tanàna sy Kandidà Mpanolontsainan’ny Kaomina eto Antananarivo Renivohitra. Kandidà Ben’ny tanàna telo amin’ny dimy nanao Sonia ny Teny ierana hanompo vahoaka Kandidà Ben’ny tanàna telo amin’ny dimy no tonga nanao sonia ny “Teny ierana Read more…

Tetikasa "Tana-masoandro"

Tetikasa “Tana-masoandro” – Mitaky ny fifampiresahana sy ny fifandresen-dahatra am-pitoniana ny “Rohy”

Miteraka resabe eto amintsika tato ho ato ny tetikasa “Tana-masoandro”, izay tafiditra anatin’ny “Velirano” nataon’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tsy manaiky ny hiala eny Ambohitrimanjaka, toerana tokony ananganana ny tetikasa, ireo mponina eny. Manoloana izany, mitaky ny fifampiresahana sy ny fifandresen-dahatra ny hetsika “Rohy”. Fifampiresahana sy fifandresen-dahatra mangarahara Tsy manaiky ny Read more…

Marc Ravalomanana

Parti contre-pouvoir – Marc Ravalomanana élu Président de l’opposition

21 partis politiques se sont regroupés dans le RMDM ou Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara, pour procéder au vote du Président de l’opposition, jeudi. Marc Ravalomanana a remporté les suffrages. Marc Ravalomanana, Président de l’opposition Avec divers regroupements des parties contre-pouvoir, le nom du Chef de l’opposition est Read more…