3,5 tapitrisa dolara usaid

3,5 tapitrisa dolara ny tontalin’ny fanampian’ny Amerikana entina iadiana amin’ny pesta

Mila mailo hatrany manoloana ny valan’aretina pesta, na dia efa mihena ary ny isan’ny trangan’aretina hita. Ho fitohizan’ny fandraisana fepetra, nanolotra 2 tapitrisa dolara indray ny Masoivoho amerikanina omaly. Mahatratra 3,5 tapitrisa dolara ny tontalin’ny fanampian’ny Amerikana eto Madagasikara ankehitriny, noho izany. 3,5 tapitrisa ho fiadiana amin’ny pesta Nanolotra 2 Read more…