tetikasa Rano Wash

Tetikasa Rano Wash – Hitombo isa ireo malagasy afaka hisitraka rano fisotro madio

  Ho an’ny fanatsarana ny tontolon’ny fahasalamana, ny fidiovana sy ny fahadiovana dia natsangana ny tetikasa vaovaon’ny  Usaid, “Rano Wash”, izay hotanterahina eny anivon’ambanivohitra sy faritra maro eto Madagasikara. Olona 600 000 hisitraka ny tetikasa “Rano Wash” Ny olona manan-kilema, ny vehivavy sy ireo zazavavy ary ny olona marefo, ireo Read more…