ehetraphone

Toekarena – Misokatra amin’ireo laharam-pinday rehetra misy eto Antanananarivo ny “e-Hetraphone”

Nampahafantarina tamin’ny fomba ôfisialy ny tolotra vaovao “e-Hetraphone“. Fanatsarana ny fandoavan-ketra Ny alatsinainy 16 Martsa 2020 lasa teo, tao amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely no nampahafantarin’ny tompon’andraikitra ao amin’ny Foibem-pitondrana ankapobeny ny Hetra na ny DGI tamin’ny fomba ôfisialy ny “e-Hetraphone” . Marihina fa notanterahina tamin’ny 29 Janoary ny fanaovan-tsonia ny Read more…

LTC Ampefiloha

Fampianarana – Notolorana solosaina ny mpianatry ny LTC Ampefiloha

Nahazo solosaina miisa 170 ny Lycée Technique Commercial Ampefiloha (LTC). Izany dia vokatry ny fiaraha-miasan’ny Lions Club Salanitra Antanananarivo, ny Leo Club Ivolanitra, ny PIF TIC, ny OPTA ary ny Ministeran’ny Fampiarana teknika sy ny fiofanana arak’asa. Fifanaovan-tsonia ho fanamafisam-piaraha-miasa Tontosa omaly ny fanomezana solosaina miisa 170 ho an’ny LTC Read more…