3,5 tapitrisa dolara usaid

3,5 tapitrisa dolara ny tontalin’ny fanampian’ny Amerikana entina iadiana amin’ny pesta

Mila mailo hatrany manoloana ny valan’aretina pesta, na dia efa mihena ary ny isan’ny trangan’aretina hita. Ho fitohizan’ny fandraisana fepetra, nanolotra 2 tapitrisa dolara indray ny Masoivoho amerikanina omaly. Mahatratra 3,5 tapitrisa dolara ny tontalin’ny fanampian’ny Amerikana eto Madagasikara ankehitriny, noho izany. 3,5 tapitrisa ho fiadiana amin’ny pesta Nanolotra 2 Read more…

LMA

Novatsiana seza sy latabatra vaovao ny LMA

Tamin’ny 2015, anisan’ny tafiditra tao anatin’ny fanamarihana ny fitsingerenan’ny faha-dimampolo taonan’ny LMA ny fanamboarana efitrano fianarana sy fampiofanana amin’ny taranja informatika. Tsy ampy anefa ny fitaovana nentina ianarana tao amin’ireo efitrano ireo. Manoloana izany, nanolotra seza sy latabatra vaovao ho an’ny LMA ny orinasa Star.

Version française disponible sur http://www.booknewsmada.com/lma-nouvelles-chaises-table-bancs/ (more…)