LTC Ampefiloha

Fampianarana – Notolorana solosaina ny mpianatry ny LTC Ampefiloha

Nahazo solosaina miisa 170 ny Lycée Technique Commercial Ampefiloha (LTC). Izany dia vokatry ny fiaraha-miasan’ny Lions Club Salanitra Antanananarivo, ny Leo Club Ivolanitra, ny PIF TIC, ny OPTA ary ny Ministeran’ny Fampiarana teknika sy ny fiofanana arak’asa. Fifanaovan-tsonia ho fanamafisam-piaraha-miasa Tontosa omaly ny fanomezana solosaina miisa 170 ho an’ny LTC Read more…