tanora hifidy

Manentana ireo tanora mitovy aminy hifidy ireto tanora ireto!

Hifarana ny 31 janoary ho avy izao ny fotoana ahafahana manamarina ny anarana ao anatin’ny lisi-pifidianana. Manoloana izany, manentana ny rehetra hanamarina ny anarany eny anivon’ny Fokontany misy azy tsirairay avy na amin’ny tranonkalan’ny CENI ny olom-pirenena tsirairay avy. Entanina manokana amin’izany ireo tanora malagasy efa ampy taona. Misy araka izany ireo tanora vitsivitsy nametrahana fanontaniana mahakasika ny faharisihan’izy ireo hifidy amin’ity fifidianana 2018 ity. (more…)

normes alimentaires

A Madagascar, les dirigeants sont interpellés à prendre des mesures sanitaires et alimentaires

Le Comité national du Codex Alimentarius ou CNCA insiste sur la prise de mesures sanitaires et alimentaires sévères, en rapport avec les dispositions sur l’hygiène alimentaire et le commerce des denrées alimentaires, par les dirigeants et décideurs politiques. La santé et l’alimentation des consommateurs étant en grave danger à cause du non-suivi des normes imposées par le Codex Alimentarius. (more…)