Ecpat France

Ady amin’ny herisetra mpahazo ny ankizy : polisim-pirenena 16 no nahazo fiofanana avy amin’ny Ecpat France.

Ady amin’ny herisetra mpahazo ny ankizy. Nanome fampiofanana polisy 16 mianadahy ny Ecpat France. Fiofanana avy amin’ny Ecpat France Mbola maro ireo ankizy iharan’ny herisetra mamoafady eto amintsika. Noho izany nisy ny fanamafisana ny fahaizamanaon’ireo polisim-pirenena niarahana tamin’ny Ecpat France ny herinandro teny amin’ny FIP Antanimora. Fiofanana momban’ny “fiarovana ny Read more…