Appuyer sur "Entrée" pour passer au contenu

Fikambanana Afampo – « Hanova ny Fiarahamonina amin’ny alalan’ny fanabeazana »

Book News 0

Last updated on juillet 15, 2019

« Ankoatra ny tontolo iainana dia simba ihany koa ny tontolom-piarahamonina eto Madagasikara » , hoy ny filohan’ny fikambanana AFAMPO, Tavandrena Paulin.

Fiovana amin’ny alalan’ny fanabeazana

Simba ny tontolom-piarahamonina malagasy ankehitriny. Noho izany , hitondra ny anjara birikiny amin’ny fanarenana ny fiarahamonina amin’ny alalan’ny fanabeazana ny Afampo na ny Antoky ny Fanabeazana ny Mponina.

Vonona ny hitondra fampandrosoana ireo mpampianatra eny amin’ny ambaratonga ambony izay mivondrona ao anatin’ny fikambanana Afampo.

“Ny fikambanana ahafahanay manampy ny mponina eny amin’ny ambanivohitra sy an-drenivohitra mba hampiakatra ny fari-piainan’izy ireo ny fambolena sy ny fiompiana”

hoy ny filoha Tavandrena Paulin.

Hamaha ny olana eny ifotony

Anisan’ny olana eto amintsika ny tsy fahampian’ireo tantsaha matihanina. Vokatr’izany, tsy ampy ny vokatra. Ankoatra izay, maro koa ireo tantsaha tsy mahita lalam-barotra. Manoloana izany dia hisy ny fanentanana ny mponina mba hamokatra ataon’ny Fikambanana. Hatao izay ahatonga ny fambolena, ny fiompiana, ny asa tanana,…mba ho seha-pihariana mampidi-bola.

Hanampy ny mponina amin’ny fitadiavana lalam-barotra ihany koa ny Fikambanana. Hisy araka izany ny fidinana ifotony hijerena ny sakana mahatonga ny fiompiana sy ny fambolena tsy mampandroso ny maha olona.

Tsara ny manamarika fa hanomboka eny amin’ny foiben’ny fikambanana eny Ilafy ny tetikasa ary ihitatra tsikelikely any amin’ny faritra hafa.

Toria Dimbiniaina

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.