ehetraphone

Toekarena – Misokatra amin’ireo laharam-pinday rehetra misy eto Antanananarivo ny “e-Hetraphone”

Nampahafantarina tamin’ny fomba ôfisialy ny tolotra vaovao “e-Hetraphone“. Fanatsarana ny fandoavan-ketra Ny alatsinainy 16 Martsa 2020 lasa teo, tao amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely no nampahafantarin’ny tompon’andraikitra ao amin’ny Foibem-pitondrana ankapobeny ny Hetra na ny DGI tamin’ny fomba ôfisialy ny “e-Hetraphone” . Marihina fa notanterahina tamin’ny 29 Janoary ny fanaovan-tsonia ny Read more…