tafika malagasy

Tafika Malagasy – Handray anjara feno amin’ny famerenana ny fandriampahalemana

« Manana adidy lehibe amin’ny famerenana ny filaminana sy ny fandriampahalemana ny ministeran’ny Fiarovam-pirenena, ary miara-misalahy amin’ny eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena sy ny Polisim-pirenena amin’ny fifehezana izany fandriampahalemana izany », io no nambaran’ny Praiminisitra nandritra ny fitsidihany ny Etamajoro jeneralin’ny Tafika Malagasy teny Andohalo ny Talata teo. Famerenana ny fandriampahalemana Nitsidika Read more…

dg de la madagascar national parks

Environnement – Le nouveau DG de la Madagascar National Parks insiste sur la culture de conservation

Le nouveau Directeur Général de Madagascar National Parks installe la culture de conservation des aires protégées. Catégorique à la protection de la biodiversité, le Dr Mamy Rakotoarijaona a donné feu vert sur la réduction des pressions environnementales.  Défis de taille Impératif. Le nouveau Directeur Général de Madagascar National Parks (MNP), Read more…

kianjan’i mahamasina

Fanatanjahantena – Haharitra 18 volana ny fanamboarana ny Kianjan’i Mahamasina

Hanomboka amin’ity fiandohan’ny herinandro ity ny fanamboarana ny kianjan’i Barea Mahamasina. Hizara roa ny fanamboarana azy ary haharitra 18 volana ny fanatanterahana izany. Kianjan’i Mahamasina: atomboka ny fanamboarana Haharitra 18 volana ny asa fanavaozana sy fampanarahana fenitra ny Kianjan’i Mahamasina ka ny tapany voalohany amin’izany dia mahakasika indrindra ny “tribunes”, Read more…