teny ierana hanompo vahoaka

Teny ierana hanompo vahoaka – Kandidà Ben’ny tanàna telo amin’ny dimy nanao Sonia

Notontosaina omaly 12 novambra 2019 ny fanaovan-tsonia ofisialin’ny « Teny ierana hanompo vahoaka » natao ho an’ireo Kandidà Ben’ny Tanàna sy Kandidà Mpanolontsainan’ny Kaomina eto Antananarivo Renivohitra. Kandidà Ben’ny tanàna telo amin’ny dimy nanao Sonia ny Teny ierana hanompo vahoaka Kandidà Ben’ny tanàna telo amin’ny dimy no tonga nanao sonia ny “Teny ierana Read more…