fampandrosoana ifotony

Drafitra fampandrosoana ifotony – Kaominina 300 no hisitraka azy

Kaominina miisa 300 no hampiharina ny drafitra fampandrosoana ifotony mandritra ny 3 taona. Fampandrosoana ifotony Nodinihana omaly teny Anosy ny drafitra entina mampandroso ny Kaominina miainga avy any ifotony. Nodinihina tamin’izany ireo fomba entina mampandroso ny Kaominina mianga amin’ny laharam-pahamehana misy any an-toerana. Hisy araka izany ny fitrandrahana ny harena Read more…