bilarziozy

Aretina – 90%-n’ny Malagasy no mety ho voan’ny bilarziozy

Mbola avo ny salan’isan’ny Malagasy mety ho voan’ny bilarziozy. Ny tsy fahalalana madio no tena mahatonga izany. Mety hahavoa olona maro ny bilarziozy Araka ny fikarohana nataon’ny mpikaroka Malagasy momban’ny aretina bilarziozy dia 90%-n’ny Malagasy ao anatin’ny distrika 107 no mety ho voan’ny aretina bilarziozy. Nilaza ny Profesora Rakotozandrindrainy Raphaël Read more…